Klavyede Olmayan Semboller ☑ 2024

Klavyede olmayan semboller mi arıyorsunuz? Yazımızda yer alan şekilleri, harfleri veya emojileri kopyalayabilir ve kullanabilirsiniz.

Klavyede Olmayan Semboller ☑ 2024

Bilgisayarınızda veya telefonunuzda klavyede olmayan semboller kullanmak ister misiniz? O hâlde aşağıda yer alan emojileri, harfleri veya şekilleri inceleyerek beğendiklerinizi kopyalayabilir ve ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.

ī ð ñ ò ó ô õ ö øō œ š ù ú û ü ū ý þ ÿ ȳ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ℵ ϖ ℜ ϒ ℘ℑ ← ↑ → ↓ ↔ ↵ ⇐⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ∴ ⊂ ⊃ ⊄ ⊆ ⊇ ⊕ ⊗ ⊥ ⋅ ⌈ ⌉ ⌊ ⌋ 〈 〉 ◊ ♠ ♣ ♥ ♦ ‌‍” ¢ € £ ¥ © ® ™ ‰ µ · • … ′ ″ §

¶ ß ‹ › « » ‘ ’ “ ” ‚ „ < > ≤ ≥ – — ¯ ‾ ¤ ¦ ¨ ¡ ¿ ˆ ˜ ° − ± ÷ ⁄ × ¹ ² ³ ¼ ½ ¾ ƒ ∫ ∑ ∞ √ ∼ ≅ ≈ ≠ ≡ ∈ ∉ ∋ ∏ ∧ ∨ ¬ ∩ ∪ ∂ ∀ ∃ ∅ ∇ ∗ ∝ ∠´ ¸ ª º † ‡ À Á Â Ã Ä Å Ā Æ Ç È É Ê Ë Ē Ì Í Î Ï Ī Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ō Œ Š Ù Ú Û Ü Ū Ý Ÿ Ȳ Þ à á â ã ä å ā æ ç è é ê ë ē ì í î ï

Parantez İşaretleri

︻ ︼ ︽ ︾ ︿ ﹀ ﹁ ﹂ ﹃ ﹄ ﹙ ﹚ ﹛ ﹜ ﹝ ﹞ ﹤ ﹥ ( ) < > { } 〖 〗 〘 〙 〚 〛 « » ‹ › 〈 〉 〱〈 〉 《 》 「 」 『 』 【 】 〔 〕 ︵ ︶ ︷ ︸ ︹ ︺

Satranç ve Kart Oyunu İşaretleri

Şah: ♔ ♚ Vezir: ♕♛ Kale: ♖♜ Fil:♗♝ At:♘♞ Piyon:♙♟ – Kart Oyunu İşaretleri: ♤ ♠ ♧ ♣ ♡ ♥ ♢ ♦ ♠︎ ♣︎ ♥︎ ♦︎ ♤ ♧ ♡ ♢

Müzik Notaları

♮ ♯ ° Ö ؂ ≠ ≭ ♩ ♪ ♫ ♬ ♭

Diğer klavyede olmayan semboller yazımızın devamında yer almaktadır. Eğer bilgisayarınızda iseniz işareti seçip sağ tıklayarak kopyalayabilirsiniz. Telefondan giriyorsanız şekillerin veya emojilerin üzerine basılı tutarak kopyalama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Yön İşaretleri

⬑ ⬏ ⤶ ⤷ ⥂ ⥃ ⥄ ⭀ ⥱ ⥶ ⥸ ⭂ ⭈ ⭊ ⥵ ⭁ ⭇ ⭉ ⥲ ⭋ ⭌ ⥳ ⥴ ⥆ ⥅ ⥹ ⥻ ⬰ ⥈ ⬾ ⥇ ⬲ ⟴ ⥷ ⭃ ⥺ ⭄ ⥉ ⥰ ⬿ ⤳ ⥊ ⥋ ⥌ ⥍ ⥎ ⥏ ⥐ ⥑ ⥒ ⥓ ⥔ ⥕ ⥖ ⥗ ⥘ ⥙ ⥚ ⥛ ⥜ ⥝ ⥞ ⥟ ⥠ ⥡ ⥢ ⥤ ⥣ ⥥ ⥦ ⥨ ⥧ ⥩ ⥮ ⥯ ⥪ ⥬ ⥫ ⥭ ⤌ ⤍ ⤎ ⤏ ⬸ ⤑ ⬱ ⟸ ⟹ ⟺ ⤂ ⤃ ⤄ ⤆ ⤇ ⤊ ⤋ ⭅ ⭆ ⟰ ⟱ ⇐ ⇒ ⇔ ⇶ ⟵ ⟶ ⟷ ⬄ ⬀ ⬁ ⬂ ⬃ ⬅ ⬆ ⬇ ⬈ ⬉ ⬊ ⬋ ⬌ ⬍ ⟻ ⟼ ⤒ ⤓ ⤙ ⤚ ⤛ ⤜ ⥼ ⥽ ⥾ ⥿ ⤼ ⤽ ⤾ ⤿ ⤸ ⤺ ⤹ ⤻ ⥀ ⥁ ⟲ ⟳ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙

↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⌅ ⌆ ⌤ ⏎ ▶ ☇ ☈ ☊ ☋ ☌ ☍ ➔ ➘ ➙ ➚ ➛ ➜ ➝ ➞ ➟ ➠ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥

➦ ➧ ➨ ➩ ➪ ➫ ➬ ➭ ➮ ➯ ➱ ➲ ➳ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸ ➹ ➺ ➻ ➼ ➽ ➾ ⤴ ⤵ ↵ ↓ ↔ ← → ↑ ⌦ ⌫ ⌧ ⇰ ⇫ ⇬ ⇭ ⇳ ⇮ ⇯ ⇱ ⇲ ⇴ ⇵ ⇷ ⇸ ⇹ ⇺ ⇑ ⇓ ⇽ ⇾ ⇿ ⬳ ⟿ ⤉ ⤈ ⇻ ⇼ ⬴ ⤀ ⬵ ⤁ ⬹ ⤔ ⬺ ⤕ ⬶ ⤅ ⬻ ⤖ ⬷ ⤐ ⬼ ⤗ ⬽ ⤘ ⤝ ⤞ ⤟ ⤠ ⤡ ⤢ ⤣ ⤤ ⤥ ⤦ ⤪ ⤨ ⤧ ⤩ ⤭ ⤮ ⤯ ⤰ ⤱ ⤲ ⤫ ⤬ ⬐ ⬎

Klavyede olmayan semboller sosyal medya üzerinde kullanılabilir. Örneğin Instagram biyografi kısmına yazımız içerisinde yer alan şekilleri kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

☚ ☜ ⬅︎ ⥢ ⟵ ↼ ↽ ↚ ↜ ↢ ↞ ↤ ⤆ ⟽ ⤂ ⇜ ↫ ⇷ ⇺ ⤌ ⤚ ⤜ ⤝ ⤟ ⤺ ⤽ ⥆ ⥳ ⥪︎ ↑ ⇑ ⇡ ☝ ☝ ⇪ ⥣ ↟ ↾ ↿ ⥔ ⥘ ⥜ ⥠ ⤊ ↥ ⇫ ⇬ ⇭ ⇮ ⇈ ⤉ ⇞ ⤒ ↓ ⇓ ⇩ ⇣ ⬇︎ ⥥ ↡ ⇂ ⥝ ⥡ ⇊ ⟱ ⤋ ↧ ⥕ ⥙ ↯ ⤈ ⇟ ⤓︎ ⇔ ⬌ ⟺ ⟷ ⥊ ⥋ ⥎ ⥐ ⥦ ⥧ ⥨ ⥩ ⥫ ⥬ ⥭ ⇋ ⇌ ⇄ ⇆ ⇎ ⤄ ↮ ⇹ ⇼ ⥂ ⥃ ↕︎ ⇕ ⬍ ⥌ ⥍ ⥏ ⥑ ⥮ ⥯ ⇅ ↨ ⇵︎ ➘ ⇘ ⬂ ⤥ ⤵ ➷ ➷︎ ⤷ ↗︎ ➚ ⇗ ⬀ ⬈ ➹ ➶ ⤤ ⤴︎

↖︎ ⇖ ⬁ ⤣ ↸ ⇱ ↙︎ ⇙ ⤸ ⤦ ↲ ↩︎ ↳ ↪︎ ↰ ↱ ↴ ↷ ↺ ⟲ ⥀ ↻ ⟳ ⤾ ⤽ ⤺ ⤺ ⥁ ⤧ ⤨ ⤩ ⤪ ⤫ ⤬ ⤭ ⤮ ⤯ ⤱ ⤲ ⥶ ⥷ ⥺ ⥰ ⥹ ⥻ ⥼ ⥽ ⥿ ⎯ ▶ ▶︎ ▷ ‣ ▸ ▹ ► ▻ ◀︎ ◁ ▼ ▽ ▾ ▿ ▴ ▵ ▲ △ ☞ ☛ ➢ ➣ ➤ → ⇒ ⟹ ⇨ ⇾ ➾ ⇢ ☛ ➔ ➜ ➙ ➛ ➝ ➞ ➠ ➡︎ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➧ ⥤ ⇀ ⇁ ⥛ ⥟ ➩ ➪ ➫ ➬ ➭ ➮ ➯ ➱ ➲ ➵ ➸ ➻ ➺ ➼ ➽ ⟶ ⇛ ⇏ ⤃ ↛ ↝ ⤳ ↣ ↠ ↦ ⤅ ⤇ ⟾ ⇥ ⥓ ⥗ ⇝ ↬ ⇴ ⇸ ⤔ ⤕ ⤖ ⤗ ⤘ ⤙ ⤛ ⤠ ⤻ ⤼ ⥅ ⥴ ⥵ ⥱ ⥲ ⥇ ⇐ ⥭ ⥭ ⟸ ⇦ ⇽ ⇠

Burç Sembolleri

☮ ☸ ♈ ♉ ☪ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓

Yazımızda yer alan klavyede olmayan semboller kullanabilmek için sağ tıklayıp veya basılı tutup kopyalamanız gerekmektedir. Böylece basit bir şekilde emojileri, şekilleri veya sembolleri kullanabilirsiniz.

Kalp İşaretleri

🖤 💗 💓 💔 💟 💕 💖 ❣️ 💘 💝 💞 ❤️️ 💙 🧡 💚 💛 💜

Onay ve Tik İşaretleri

✅ ❎ ❌ 💯 ✇ ☐ ☑ ☒ 〤 〥✓ ✔ ✗ ✘ ☓ ∨ √

Surat Emojileri

🤑 🤒 🤓 🤔 🤕 🙁 🙂 🤗 🤣 🤠 🤥 🤤 🤢 🤧 🤡 🤖 🖤 💛 💙 💜 💚 🧡 ❤️️ 💔 💗 💓 💕 💖 💞 💘 💝 ❣️ 💌 💋 😺 😸 😻 😽 😼 🙀 😿 😹 😾 🙈 🙉

🙊 💀 👽 👹 👺 🤩 🤨 🥺️ 🤯 🤪 🤬 🤮 🤫 🤭 🧐 🥰️ 🥵️ 🥶️ 🥴️ 🥳️ 🥲 🥸 😂 😄 😃 😀 😊 😉 😍 😘 😚 😗 😙 😜 😝 😛 😳 😁 😔 😌 😒 😞 😣 😢 😭

😪 😥 😰 😅 😓 😩 😫 😨 😱 😠 😡 😤 😖 😆 😋 😷 😎 😴 😵 😲 😟 😦 😧 😈 👿 😮 😬 😐 😕 😯 😶 😇 ☺️ 😏 😑 🙃 🙄 ☹️ 🤐

Yukarıda yer alan klavyede olmayan semboller istenilen yerde kullanılabilir. Örneğin Twitter adınızın yanına buradan kopyalamış olduğunuz herhangi bir şekli veya emojiyi yapıştırabilirsiniz.

Nesne(Eşya) Emojileri

🛎 🛏 🛠 🛡 🛢 👟 👞 👡 👠 👢 👕 👔 👚 👗 🎽 👖 👘 👙 🏮 🎪 🎭 📍 ⛽️ 🥂 🥃 🥄 🥁 🛒 🧠 🧣 🧤 🧥 🧦 🧢 🧭️ 🧱️ 🧳️ 🧨️ 🧧️ 🥎️ 🥏️ 🥍️ 🧿️ 🧩️ 🧸️ ♟️ 🧵 🧶 🥽 🥼 🥾 🥿️ 🧮️ 🧾️ 🧰️️ 🧲️️ 🧪️️ 🧫️️ 🧬️️ 🧴️️ 🧷️️ 🧹️️ 🧺️️ 🧻️️ 🧼️️ 🧽️️ 🧯️️ 💈 🍼 🛼 🫖 🪄 🪖 🪞 🪤 🪆 🪢 🪜 🪘 🪝 🪟 🩴 🪥 🪛 🪅 🪧 🪠 🪡 🪶 🪃 🪣 🪗 🪚 🪙

🚽 🔧 🔩 🔨 🚪 🚬 💣 🔫 🔪 💊 💉 💰 💴 💵 💷 💶 💳 💸 📲 📧 📥 📤 ✉️ 📩 📨 📯 📫 📪 📬 📭 📮 📦 📝 📄 📃 📑 📊 📈 📉 📜 📋 📅 📆 📇 📁 📂 ✂️ 📌 📎 ✒️ ✏️ 📏 📐 📕 📗 📘 📙 📓 📔 📒 📚 📖 🔖 📛 🔬 🔭 📰 🎨 🎬 🎤 🎧 🎼 🎵 🎶 🎹 🎻 🎺 🎷 🎸 👾 🎮 🃏 🎴 ️🀄️ 🏺 📿

🕋 ⚒️ ⚔️ ⚖️ ⚗️ ⚙️ ⌨️ 🕶 ⏱ ⏲ ☂️ ⚜️ ⚰️ ⚱️ ⛏ ⛑ ⛓ ⛩ ⛱ 🎰 🎩 👑 👒 💼 👜 👝 👛 👓 🎀 🌂 💄 💍 💎 👣 🌡 🎖 🎗 🎙 🎚 🎛 🎞 🎟 🏅 🏔 🏕 🏖 🏵 🏷 📸 📽 🕉 🕊 🕯 🕰 🕳 🕸 🕹 💩 🖇 🖊 🖋 🖌 🖍 🖥 🖨 🖱 🖲 🖼 🗂 🗃 🗄 🗑 🗒 🗓 🗜 🗝 🗞 🗡 🗳 🗺 🛋 🛌 🛍

🎁 🎋 🎉 🎊 🎈 🎌 🔮 🎥 📷 📹 📼 💿 📀 💽 💾 💻 📱 ☎️ 📞 📟 🛰 📠 📡 📺 📻 🔊 🔉 🔈 🔇 🔔 🔕 📢 📣 ⏳ ⌛️ ⏰ ⌚️ 🔓 🔒 🔏 🔐 🔑 🔎 💡 🔦 🔆 🔅 🔌 🔋 🔍 🛁 🛀 🚿 🚽

Yazımız içerisinde yer alan klavyede olmayan semboller tamamen ücretsizdir. Beğendiğiniz şekilleri veya emojileri kopyalayıp farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

Spor Emojileri

🎲 🎯 🏈 🏀 ️⚽️ ⚾️ 🎾 🎱 🏉 🎳 ️⛳️ 🏁 🏇 🏆 ⛷ ⛸ 🏏 🏐 🏑 🏒 🏓 🏸 🏹 🏂 🏍 🏎 🤺 🥅 🥇 🥈 🥉 🥊 🥋 🤼 🤼‍♂️ 🎣 🥌

Ev Emojileri

🏠 🏡 🏫 🏢 🏣 🏥 🏦 🏪 🏩 🏨 💒 ⛪️ 🏬 🏤 🌇 🕌 🕍 🌆 🏯 🏰 ⛺️ 🏭 🗼 🏘 🏞 🏟 🏙 🏚 🏛 🏗 🛖 🪦

Telefonunuzdan giriş yapıyorsanız klavyede olmayan semboller için üzerine uzunca dokunun ardından kopyala diyin. Kullanmak istediğiniz yere yapıştırın. Herşey bu kadar basit.

Hayvan Emojiler

🐾 🦀 🦁 🦂 🕷 🦃 🦄 🦐 🦑 🦋 🦍 🦊 🦌 🦏 🦇 🦅 🦆 🦉 🦎 🦈 🦓 🦒 🦔 🦕 🦖 🦝️ 🦙️ 🦛️ 🦘️ 🦡️ 🦢️ 🦚️ 🦜️ 🦟️ 🐻‍❄️ 🦭 🐃 🪱 🦬 🪳 🦣 🦤 🐈‍⬛ 🦗 🦫 🪲 🪰

🐶 🐺 🐱 🐭 🐹 🐰 🐸 🐯 🐨 🐻 🐷 🐽 🐮 🐗 🐵 🐒 🐴 🐑 🐘 🐼 🐧 🐦 🐤 🐥 🐣 🐔 🐍 🐢 🐛 🐝 🐜 🐿 🐞 🐌 🐙 🐚 🐠 🐟 🐬 🐳 🐋 🐄 🐏 🐀 🐃 🐅 🐇

🐉 🐎 🐐 🐓 🐕 🐖 🐁 🐂 🐲 🐡 🐊 🐫 🐪 🐆 🐈 🐩

Taşıt Emojileri

🚢 ⛵️ 🚤 ⚓️ 🚀 ✈️ 💺 🚁 🚂 🚊 🚉 🚞 🚆 🚄 🚅 🚈 🚇 🚝 🚋 🚃 🚎 🚌 🚍 🚙 🚘 🚗 🚕 🚖 🚛 🚚 🚨 🚓 🚔 🚒 🚑 🚐 🚲 🚡 🚟 🚠 ⛴ 🚜 🚏 🛣 🛤 🛥 🛩 🛫 🛬

🛳 🎫 🚦 🚥 🎠 🎡 🎢 🛴 🛹️ 🛵 🛶 🛷 🛸 🛻

Bu yazımızda sizlere klavyede olmayan semboller nelerdir onları paylaştık. Dilerseniz bu yazımızı tarayıcınızın sık kullanılanlar(CTRL + D) bölümüne ekleyebilir. İhtiyacınız olduğu halde siteyi ziyaret edebilirsiniz.

Yazımız içerisinde bulamadığınız şekillere veya daha fazla emojilere Get Emoji adresinden ulaşabilirsiniz.

Android sonsuzluk işareti nasıl yapılır bilmiyorsanız Android Sonsuzluk İşareti Nasıl Yapılır? (∞) başlıklı yazımızı okuyun.

Yorum yapın